Kliritne table

Obeležavanje poslovnog prostora kilirtnim tablama predstavlja veoma jednostavan i funkcionalan način obeležavanja. Fizička svojstva klirita nam nude mogućnost da na veoma elegantan ali ujedno i veoma kvalitetan način izvršimo trajno obeležavanje kak unutrašnjeg tako i spoljašnjeg poslovnog prostora. Nudimo Mogućnost da osim standardnih uobičajenih dimenzija, oblik i veličinu kliritne table potpuno prilagodimo Vačem dizajnu i željama.
U kompletu sa kliritnim tablama za obeležavanje idu i četiri metalna distancera silver ili gold boje. Distanceri su ne ridjajući i u zavisnosti od veči čine obeleživača koristi se u čirinama od Fi 13 do Fi 19 mm, metalni distanceri se koriste za spoljašnju koristi se u širinama od Fi 13 do Fi 19 mm, metalni distanceri se koriste za spoljašnju i za unutrašnju upotrebu jer nisu korozivni tako da nema neželjenih efekata a sama tabla ostaje elegantna

KLIRITNA TABLA ZA FIRME KOMPLET OD 2 KOM. CENA TABLI 2KOM: BELI +PROVIDNI METALNI UKRASNI DISTANCERI
20×20 CM 35€ 3.5€/KOM
25×25 CM 40€ 3.5€/KOM
30×30 CM 45€ 3.5€/KOM

Cene su po srednjem kursu NBS, bez uračunatog PDV-a za table koje se rade u drugim dimenzijama ili od drugih materijala. ponuda se radi u skladu sa zahtevima klijenta