Kliritni šalteri – Šalteri od providnog pleksiglasa

U skladu sa novonstalom situacijom na tržištu se pojavila potreba za novim proizvodom zaštitni šalter od klirita. Kliritni šalter je napravljen od providnog klilirita (debljine od 5 do 10 mm u zavisnosti od veličine zaštitnog šaltera).
Kliritni šalter direktno čuva zaposlene od neposrednog kontakta sa strankama i sprečava prenošenje virusa i bakterija na radnika koji se nalazi iza šaltera.Održavanje šaltera od plekisiglasa se vrži redovnim sredstvima za održavanje higijene i otporan je na sredstva za dezinfikovanje na bazi alkohola. Kliritni šalter je investicija u sigurnost i zdravlje Vaših zaposlenih kolega šalterskih radnika. Pozovite firmu Proizvodi Od Klirita koja je opremila mnoge maloprodajne objekte, beznisnke pumpe, osiguravajuće kuče i poslovne zgrade kako bi zajednički došli do najboljeg rešenja kada se i Vaše potrebe za pleksiglas šalterima u pitanju.