Stoni 3×1-3 A4

NOSAČI KATALOGA, DRŽAČI FLAJERA I BROŠURA, NOSAČI KATALOGA, KLIRITNI DISPANZERI, PLEXI HODERI

Dimenzije Cena
STONI A4 6.1€
A5 4.4€
1/3A4 2.4€
3×1/3A4 9€
3xA4 15.2€

* U cenu nije uračunat PDV

Jednodelni i trodelni nosači kataloga u formatu A4 i veličine 21 x 10 cm što predstavlja 1/3 formata A4

KREIRAJTE PORUDŽBENICU

Stoni 3×1-3 A4

NOSAČI KATALOGA, DRŽAČI FLAJERA I BROŠURA, NOSAČI KATALOGA, KLIRITNI DISPANZERI, PLEXI HODERI

Dimenzije Cena
STONI A4 6.1€
A5 4.4€
1/3A4 2.4€
3×1/3A4 9€
3xA4 15.2€

* U cenu nije uračunat PDV

Jednodelni i trodelni nosači kataloga u formatu A4 i veličine 21 x 10 cm što predstavlja 1/3 formata A4