TIP L

NOSAČI KATALOGA, DRŽAČI FLAJERA I BROŠURA, NOSAČI KATALOGA, KLIRITNI DISPANZERI, PLEXI HODERI

Dimenzije Količina 1-10 Količina 11-50 Količina 51-100
TIP L LANDSCAPE A3 15.3€ 12.6€ 10.8€
A4 7.6€ 7.0€ 6.5€
A5 4.3€ 3.7€ 3.0€
A6 3.2€ 2.8€ 2.4€
Dimenzije Količina 1-10 Količina 11-50 Količina 51-100
TIP L LANDSCAPE A3 15.3€ 12.6€ 10.8€
A4 7.6€ 7.0€ 6.5€
A5 4.3€ 3.7€ 3.0€
A6 3.2€ 2.8€ 2.4€

* U cenu nije uračunat PDV

NOSAČ LIFLETA koji sliži za jednu stranicu štampane komunikacije koja se uvlači u sendvič između dva providna klirita.

KREIRAJTE PORUDŽBENICU

TIP L

NOSAČI KATALOGA, DRŽAČI FLAJERA I BROŠURA, NOSAČI KATALOGA, KLIRITNI DISPANZERI, PLEXI HODERI

Dimenzije Količina 1-10 Količina 11-50 Količina 51-100
TIP L LANDSCAPE A3 15.3€ 12.6€ 10.8€
A4 7.6€ 7.0€ 6.5€
A5 4.3€ 3.7€ 3.0€
A6 3.2€ 2.8€ 2.4€
Dimenzije Količina 1-10 Količina 11-50 Količina 51-100
TIP L LANDSCAPE A3 15.3€ 12.6€ 10.8€
A4 7.6€ 7.0€ 6.5€
A5 4.3€ 3.7€ 3.0€
A6 3.2€ 2.8€ 2.4€

* U cenu nije uračunat PDV

NOSAČ LIFLETA koji sliži za jednu stranicu štampane komunikacije koja se uvlači u sendvič između dva providna klirita.