TIP T

NOSAČI KATALOGA, DRŽAČI FLAJERA I BROŠURA, NOSAČI KATALOGA, KLIRITNI DISPANZERI, PLEXI HODERI

Dimenzije Količina 1-10 Količina 11-50 Količina 51-100
TIP T PORTRET A3 14.5€ 12.6€ 10.9€
A4 7.6€ 6.5€ 5.9€
A5 4.1€ 3.6€ 3.2€
A6 3.2€ 2.60€ 2.4€
Dimenzije Količina 1-10 Količina 11-50 Količina 51-100
TIP T PORTRET A3 14.5€ 12.6€ 10.9€
A4 7.6€ 6.5€ 5.9€
A5 4.1€ 3.6€ 3.2€
A6 3.2€ 2.60€ 2.4€

* U cenu nije uračunat PDV

NOSAČ LIFLETA je kliritni stalak za jednu stranicu komunikacije, obostrano je vidljiv i lako uočljiv